MEB Yurtdışı Yüksek Lisans Bursu

MEB Yurtdışı Yüksek Lisans Bursu Nedir? Nasıl Alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yüksek Lisans Bursu, MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü aracılığı ile ülkeler arası ikili anlaşmalar gereğince yabancı hükümetler tarafından kendi ülkelerinde kullanılmak üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmekte olan araştırma ve lisansüstü bursudur. MEB YurtdışıYüksek Lisans Bursu, öğrenciye verilen eğitim-öğretim dönemine aittir. MEB Yurtdışı Yüksek Lisans Burs miktarı burs veren ülkelerin belirlediği miktardır ve farklılık gösterebilmektedir. MEB Yurtdışı Yüksek Lisans Bursu’nda MEB tarafından herhangi bir burs ya da başka bir ödeme yapılmamakta ve adaylar eğitim sonrasında herhangi bir mecburi hizmetle yükümlü bulunmamaktadır. MEB’in aracı olduğu Yurtdışı Doktora Burs başvuruları için belirli bir periyod yoktur. Yılın her döneminde başvurular açılmakta ve alınmaktadır.

MEB Yurtdışı Yüksek Lisans Bursu’nun Kapsamı

MEB Yurtdışı Yüksek Lisans Bursu her ülkeye göre değişmekle birlikte genel olarak ilgili ülke tarafından adayların eğitim, konaklama, yeme-içme gibi giderlerini kapsar. MEB Yurtdışı Yüksek Lisans Bursu’nda diğer her türlü gider (gidiş-dönüş yol masrafı, vize, sigorta v.b.) adaylara aittir. MEB Yurtdışı Yüksek Lisans Bursu kapsamında MEB adaylara herhangi bir ödeme yapmamaktadır.

MEB Yurtdışı Yüksek Lisans Bursu’na başvurmak için adayların en az lisans mezunu olması ve ilgili ülkenin istediği yabancı dillerden birini en az “iyi” derecede bilmesi gerekmektedir. MEB Yurtdışı Yüksek Lisans Bursu’na başvuran adaylar MEB’in diğer burs türlerine başvuru yapamazlar.

MEB Yurtdışı Yüksek Lisans Bursu Başvuru Süreci

MEB Yurtdışı Yüksek Lisans Burs programına başvurmak isteyen adaylar öncelikle buradan kayıt yaptırmalıdırlar. Adrese kayıt yaptırmayan adaylar mülakata alınmamaktadır.

MEB Yurtdışı Yüksek Lisans Burs başvuru süreci aşağıdaki gibidir:

MEB Yurtdışı Yüksek Lisans Burs adaylarının çevrim içi kayıtları incelenmekte ve gerekli şartları taşımayan adayın başvurusu dikkate alınmamaktadır.

MEB Yurtdışı Yüksek Lisans Burs adaylarının, başvurusunu çevrim içi (online) olarak buradan kayıt yaptığını belirten bilgisayar çıktısını, hazırlayacağı diğer belgeler ile birlikte mülâkat tarihinde MEB’e teslim etmeleri gerekmektedir.

MEB Yurtdışı Yüksek Lisans Bursu’nun Sonuçlanma Süreci

MEB Yurtdışı Yüksek Lisans Bursu adaylarının MEB’ten başka bir çağrı beklemeden(telefon-e-posta-mülâkat çağrı yazısı), açıklanan mülâkat tarihinde, saat 09.00’da, tamamlamış oldukları belgelerin asılları ve 3’er (üç) adet kopyalarını ( telli dosyalar içerisinde)   düzenleyerek mülâkat yeri olan  Milli Eğitim Bakanlığının belirtilen biriminde Bakanlıklar/Ankara adresinde bulunmaları gerekmektedir. Yol ve diğer masraf için MEB herhangi bir ödeme yapmamaktadır.

Mülâkatlar daha önceden belirtilen MEB’in merkez bina ilgili biriminde  Bakanlıklar/Ankara adresinde saat 09.30’da başlamaktadır. Mülâkata alınacak adayların yoklaması sınav yerinde saat 09.00’da yapıldıktan sonra gelen adaylar kesinlikle mülâkata giremeyecektir.

Mülâkat Türkçe ve ilgili ülkenin istediği yabancı dilde Karma Burs Komisyonunca yapılır. Asıl ve yedek adaylar 50 ve üzeri puan alanlar arasından, başarı sırası ve kontenjana göre belirlenir. Sınav not ortalaması 50 puanın altında olan adaylar ilgili ülkenin burs kontenjanı bulunsa dahi aday gösterilmeyecektir.

Araştırma, lisansüstü ve doktora programına başvuran adayların çalışma programları mülâkat komisyonu tarafından öncelikle “Çalışmanın Yurtdışında Yapılmasının Gerekliliği ve Ülkemize Yararı” açısından değerlendirilecektir. Çalışma programları yetersiz bulunan adaylar başarısız sayılacaktır.

Mülâkat sonuçları mülâkat tarihinden sonra  (25) gün içerisinde MEB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve MEB adreslerinde yayımlanacaktır. Mülâkat sonucunda aday gösterilmeyenlerin dosyaları adreslerine iade edilmeyecek, istemeleri halinde kendilerine elden verilecektir

MEB Yurtdışı Yüksek Lisans Burs programında başarılı adayların düzenledikleri dosyalar (3 kopya)  ilgili ülke makamlarına iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilir. Adayların burstan yararlanabilmesi için ilgili ülke tarafından da kabul edilmesi gerekmektedir. Adayların sadece Türkçe Müracaat formalarının asılları ve imzalı örneği MEB’te kalacaktır.

MEB Yurtdışı Yüksek Lisans Burs programının nihai kabulleri MEB’e ulaşan adaylara MEB bildirimde bulunmaktadır ve ekinde pasaport harcı alınmaması için sadece bir (1)  defaya mahsus olmak üzere yazı gönderilmektedir. Ayrıca kamu kuruluşlarında çalışanlar için yurt dışı izin işlemlerinde kullanılmak üzere “İLGİLİ MAKAMA” yazısı düzenlenecektir. Pasaport, vize, ulaşım vb. işlemler ilgililere aittir.

MEB Yurtdışı Yüksek Lisans için başarılı olan adayın eğitimini hangi tarihte ve hangi eğitim kurumunda yapacağını ilgili ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliği belirleyecek ve ülkeleri tarafından kabul edilen adayların gidiş işlemleri Büyükelçilikler tarafından gerçekleştirilecektir.

Lisansüstü eğitime ilişkin diploma denklik işlemleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından yapılmakta olup yurtdışında eğitim görülecek olan kurumun denkliği konusunda bursu kullanmadan önce YÖK’ten bilgi edinilebilir. Bu konuda sorumluluk adaylara aittir.

MEB Yurtdışı Yüksek Lisans Burs programı için başarılı olan adaylar, askerlik sevk tehir işlemleri için öğrenci olduklarına dair belge ile birlikte yurt dışı temsilciliklerimiz aracılığıyla MEB Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü’ne müracaat etmektedirler. Zamanında yapılmayan müracaatlardan ilgili kişi sorumlu olmaktadır.

MEB Yurtdışı Yüksek Lisans Bursu mülâkatında başarılı olup aday gösterildikten sonra vazgeçenler durumu MEB’e dilekçe ile bildirmek zorundadır. Aksi halde iki yıl süreyle burs başvurusunda bulunamazlar. Başarılı adayların kabulleri ilgili ülke tarafından kabul edilmediği takdirde adaylar diğer akademik yıllarda düzenlenen sınavlara başvurabilirler.

MEB Yurtdışı Yüksek Lisans Burslusu öğrencileri başarılı olup yurt dışında eğitimlerini tamamlayan adaylar izlenim ve çalışmalarını raporlandırarak ilgili kurumuna ve MEB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne en geç ülkemize döndükten bir (1) ay sonra sunmak zorundadırlar.

Author: Yüksek Lisans Eğitimi

Subscribe
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments