İngilizce Kursu Seçerken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri 2020/2021

MEB Yurtdışı Doktora Bursu

Yüksek Lisans ile Doktora Farkı

Sanatta Yeterlilik Nedir?

Yüksek Lisans 30 Temmuz, 18:49'de eklendi

Sanatta Yeterlilik Nedir?

Sanatta Yeterlilik çalışmasına başvuru yapabilmek için adayların lisans ya da yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir. ALES Sınavının sözel puan türünden en az 55 puan almaları gerekir. Lisans diploması ile başvuranların diploma notu en az 70 olmalıdır.

Sanatta yeterlilik başvurusu yapılırken adaylardan referans mektubu istenir. Sanatta yeterlilik yapma nedenlerini açıklayan uzun bir kompozisyon yazmaları istenir. Ağırlıklı değerlendirme yapılırken ALES puanının en az % 50 si temel alınır.  ALES’ eşdeğer kabul edilen ve Yüksek Öğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar üniversitenin senato kararları ile belirlenir. Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuar öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.

Sanatta Yeterlilik Uygulaması

MADDE 26: Sanatta yeterlilik çalışmasında özgün sanat eserlerinin ortaya konulması amaçlanır. Müzik ve sahne sanatlarında yaratıcılığı geliştiren programlar uygulanır. Hangi dalda sanatta yeterlilik programının açılacağınız üniversite kurulu karar verir. Sanatta yeterlilik programı 21 krediden az olamaz. En az 7 ders uygulanır. Eğitim tez, sergi, pano, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalar içerir.

MADDE 27: Sanatta yeterlilik programı 8 yarı yılda tamamlanır. Daha kısa sürede mezun olabilecek öğrencilerle ilgili düzenlemeyi üniversite senatosu belirler. Başarısız olan öğrencinin ilişkisini kurum bu süreden önce kesebilir. 4 yarı yılda eğitimi başarıyla tamamlayamayan, kurumun ön gördüğü ortalamayı tutturamayan öğrencilerin kurumla ilişkisi kesilir.

MADDE 28: Kurum her öğrenci için ders ve uygulama seçimi, tez, sergi ve proje yürütmesine danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi belirler. Danışman önerisi yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın ne zaman atanacağı senato tarafından kabul edilen yönetmelikte belirlenir. Danışmanın en geç dördüncü yarı yıl sonuna kadar atanması gerekir. Danışmanlar öğretim üyeleri arasından seçilir. Danışman belirleme işini senato üyeleri belirler.

MADDE 29: Sanatta yeterlilik çalışmasını sonuçlandırmak için YDS sınavından 55 puan almış olmak, kurul tarafından yapılan yabancı dil sınavından başarılı olmak gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler kendi anadili dışında Türkçe sınava da tabi tutulur. Yabancı öğrenciler için nasıl bir yabancı dil sınavı yapılacağına üniversite kurul üyeleri karar verir. Yabancı dil sınavından başarısız olan öğrenciler yabancı dil hazırlık programına kaydedilir. Bu programın süresi en çok 1 takvim yılı olur. Süre sonunda başarılı olamayan öğrencilerin kurumla ilişkisi kesilir. Bu programda geçen süre eğitim süresine dahil edilmez. Tez hazırlayan öğrenciler çalışmalarını açıklayan belgeyi senato üyelerine yazım kurallarına uygun formatta yazıp teslim etmek zorundadır. Tez ve sergisini jüri önünde sözlü olarak savunmalıdır. Jüri ataması yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. Jüriler öğrenci danışmanı ve 2si başka yüksek öğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere 5 kişiden oluşur. Jüri üyeleri tezin metni kendilerine teslim edildikten sonra en geç 1 ay içinde toplanıp öğrenciye sınav yapmak zorundadır. Sınavda sanatta yeterlilik çalışması sunulur ve sunum sonunda sunumu yapan öğrenciye sorular sorulur. Sınav bittikten sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak kabul, ret, düzeltme kararı verir. Karar 3 gün içinde kuruma yazılı tutanakla bildirilir. Çalışması reddedilen öğrencinin kurumla ilişkisi kesilir. Düzeltme kararı çıkan öğrenciler en geç 3 ay içinde gerekli çalışma ve düzeltmeyi yapıp projesini aynı jüriye sunar. Projesi kabul edilenler ise programı başarı ile bitirmiş kabul edilir.

MADDE 30: Sanatta yeterlilik çalışmasında başarılı olan öğrenciler özelliğine göre unvan verilerek diplomaları teslim edilir.

Yorumlar
Subscribe
Bildir
1 Yorum
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Sanatta yeterlilik yapılan süreçte ne bir sosyal güvence ne de maaş var,oldukça zor olan bu eğitimin devlet tarafından desteklenmesi şart.

Gerede haberleri