İngilizce Kursu Seçerken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri 2020/2021

MEB Yurtdışı Doktora Bursu

Yüksek Lisans ile Doktora Farkı

Tez Nedir ve Tez Nasıl Yazılır?

Tez Yazma 18 Ağustos, 22:07'de eklendi

Tez Nedir?

Tez tartışmaya, iddiaya dayanarak bir öneri ve fikir sunmaktır. Yüksek lisans eğitiminde tezin amacı öğrencilere araştırma becerisi kazandırarak, yaptığı araştırma ile bilime katkı sağlamaktır. Tez hazırlamada amaç bilim dünyasına bir yenilik getirmektir. Yeni yorumlar yaparak farklı bakış açıları geliştirmek amaçlanır.  Tez konusu seçerken konu başlığı kısa tutulur.

Tez Nasıl Hazırlanır?

Tez yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • YAZIM KURALLARI: Tez yazarken noktalama ve imla kurallarına dikkat edilmelidir.
 • KONUSU: Konu belirlerken geçmiş yıllarda hazırlanmış olan tezleri dikkate alarak kendinize özgün bir konu belirleyebilirsiniz. Konu almış olduğunuz eğitimle paralel olmalıdır. Daha önce çalışma yapılmamış özgün konular seçmelisiniz.
 • DİL VE ANLATIM: Tez yazarken samimi bir sohbet ağzıyla değil bilimsel bir ifade ile yazılmalıdır. Açık ve yalın bir anlatım kullanılmalıdır. Anlatım 3. Tekil şahıs olarak edilgen biçimde yapılmalıdır. Kısa ve öz cümleler seçilmelidir.
 • TEZ KÂĞIT ÖLÇÜLERİ: Kullanılacak kâğıtlar en az 80 en çok 100 gr/m2 ağırlığında ve birinci hamur beyaz kâğıt olmalıdır. Kâğıtlar A4 boyutunda olmalıdır. Sayfa boyutları 210×290 mm ölçüsünde olmalıdır. Kâğıdın sol kenarından 4cm, kenarlarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Kâğıtların sadece ön yüzü kullanılmalıdır.
 • SAYFA NUMARALANDIRMA: Sayfa numaraları verilirken; sağ üst, sol üst köşe veya üst orta ve alt orta bölümler tercih edilmelidir. Özet, teşekkür, içindekiler, şekiller, çizelgeler, simgeler ve kısaltmaları Romen rakamları ile yazmalısınız. İç kapak, kabul ve onay sayfası ve ek sayfalar dışındaki tüm sayfalara numara vermelisiniz. Bölüm başlıkları sayfası üç satır aşağıdan başlatılıp numara verilmez.
 • YAZI KARAKTERİ: Tezi bilgisayarda yazıyorsanız yaz türü olarak Times New Roman, Arial Tur, Courrier New Tur, Helvetica gibi yazı fontlarını kullanmalısınız. Tez kapağı ve içindeki yazılar siyah renkli olmalıdır.
 • SAYFA DÜZENİ: Tez yazılırken satır Aralıkları 2 satır olarak ayarlanır. Paragraflara 1 cm içerden başlanır. Gerektiğinde standart kısaltmaların dışında kısaltmalar yapılabilir. Kısaltma ve kullanılan simge parantez içinde özel olarak açıklanmalıdır. Bir başka kaynaktan aynen aktarılmak istenen bir bölüm varsa 24 pt aralık bırakılmalıdır. Dipnotları metin içinde vermek okumada sürekliliği ve akıcılığı olumsuz etkiler. Bu yüzden dipnotlar aşağı kısımda verilmelidir.
 • RESİMLEME: Çizelge, fotoğraf, şekil, grafik, histogram, harita gibi araçlar resimleme bölümünü temsil eder. Resimlemede kabarıklığı engellemek için resimlerde renkli fotokopi kullanılmalıdır. Resim öncesi ve sonrası 36 pt aralık bırakılmalıdır.
 • TESLİM: Tez ödevini zamanında ciltlenmemiş bir şekilde teslim etmelisiniz.

Tezin Bölümlere Ayrılması

 • Dış Kapak: Tezin kimliği niteliğinde olan bölümdür. Araştırmanın hangi kurumda yapıldığı, tezi hazırlayanın adı soyadı, danışmanın adı soyadı, ne düzeyde bir araştırma olduğu, yılı gibi bilgiler içerir. Dış kapaktan sonra mutlaka araya boş bir sayfa konulmalıdır.
 • İç Kapak: Dış kapak düzeni baz alınarak aynen yazılır. İç kapaktan sonra da 1 boş sayfa bırakılır.
 • Tez Değerlendirme Kurul Sayfası: İç kapaktan sonra tez değerlendirme kurul sayfası yer alır. İlk iki sayfa iç kapak ve boş sayfadan ibarettir.
 • Önsöz: Araştırmacının okuyucuya iletmek istediği özel mesaj bölümüdür. Kişisel görüş, amaç ve dilekler bu bölümde yer alır. Araştırmacının yardım gördüğü kimse veya kurumlara teşekkürü bu bölüme yazılır. Önsöz yazısının bittiği yerin sol alt kısmında şehir adı, tarih, sağ alt kısmında ise yazar adına yer verilir.
 • İçindekiler: Tezin iskeletini oluşturan bölümdür. Başlıklar ve sayfa numaraları bölümde yer alır. Her bölümün alt başlığı bulunur. Alt bölüm üstündeki başlığın altına iki harf boşluğu içerden başlanarak yazılır. Bu yapı sadece giriş sayfasına özeldir. Ana metinde bütün başlıklar paragraf hizasından yazılır. Araştırmayı bölümlere ayırmada kullanılan başlıca iki numaralandırma sistemi kullanılır. Rakam harf sistemi ile ondalık sistemdir.
Yorumlar
Subscribe
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Gerede haberleri