Tezsiz Yüksek Lisans Nedir?

Tezsiz Yüksek Lisans Nedir?

Yüksek lisans programları tezli yüksek lisans programları ve tezsiz yüksek lisans programları olmak üzere 2 şekilde tamamlanır. İki yüksek lisans arasında belli farklar vardır. Akademisyen olmayı amaçlayanlar genelde tezli yüksek lisans yapmaktadır. İş hayatında olan ve günün büyük bir bölümünü işinde geçiren kişiler tezsiz yüksek lisans eğitimini tercih etmektedir. Akademisyen olmayı tercih edenlere tezli yüksek lisans önerilmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Amacı

Tezsiz yüksek lisans programlarının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırıp mevcut bilgiyi nasıl uygulayacağını göstermektir. Bu programı tercih edenler genelde iş dünyasından gelen kişiler olduğu için dersler ikinci öğretim olarak uygulanır. Tezsiz yüksek lisans programı 30 krediden az olmaz. En az 10 ders bitirme projesinden oluşur. Bitirme projesi dersinin kredisi yoktur. Programın sonunda başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenciler bitirme projesini aldığı yarıyılda projesine kayıt yaptırıp yıl sonunda yazılı bir rapor hazırlamalıdır. Programın sonunda öğrencilere yeterlilik sınavı uygulanır. Lisans sırasında almadığı derslerden en az 3 tanesini programda seçebilir.

Tez Danışmanı Nasıl Atanır?

Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçimi ve projesini yürütebilmesi için bir öğretim görevlisi atar. Bu atama işlemi birinci yarı yılın sonuna kadar mutlaka belirlenmiş olur. Bazı üniversiteler danışman atamasını öğrenci seçimine bırakmaktadır.

Tezsiz Yüksek Lisans Süresi Ne Kadardır?

Tezsiz yüksek lisans programları 2 veya 3 yarıyılda tamamlanır. Program en fazla 6 yarı yılda tamamlanmalıdır. 6 yarı yılda başarılı olamayan öğrencinin kurumla ilişkisi kesilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Tezsiz yüksek lisans programında kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla bitiren kişilere yüksek lisans diploması verilir. Verilen diploma üzerinde programın tezsiz olduğu bilgisi yazmaz. Tezli ya da tezsiz hangi programı bitirirseniz bitirin diploma 2 programda da aynıdır.

Tezsiz Yüksek Lisans Başvuruları Nasıl Yapılır?

Üniversitelerin tezli yüksek lisans başvuru tarihleri ile tezsiz yüksek lisans başvuru tarihleri farklılık gösterir. Başvurular tezli yüksek lisansta Mayıs ve Haziran aylarında yapılırken, tezsiz yüksek lisans başvuruları Ağustos ve Eylül dönemlerinde yapılır. Başvuruları kaçırmamak için eğitim yapacağınız üniversitenin internet sayfasını takibe alın. Tezsiz yüksek lisans başvurusu ile tezli yüksek lisans başvurusu arasında çok bir fark bulunmaz. Tezli başvuru yaparken Ales şartı istenir. Tezli programlarda dil yeterliliği istenir. Bunun temel nedeni birçok bilimsel araştırmanın yabancı kaynaklardan yapılması gerekliliğidir. Tez araştırması yapabilmeniz için yabancı dil bilmeniz gerekir.

Author: Yüksek Lisans Eğitimi

Subscribe
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments